Sommerafslutning

22-06-2022 17:00 til 22-06-2022 19:00

Invitation til sommerafslutning og indkaldelse til generalforsamling hos De Grønne Pigespejdere, Holstebro onsdag d. 22. juni 2022.

Vi mødes i Nørrelandskirken, Døesvej 1, Holstebro kl. 17.00-19.00.

Aftenen er for alle spilopper, spirer, smutter, spejdere samt deres forældre og søskende – og naturligvis ledere og grupperåd.
Tag mad med

Vi begynder med at spise sammen og alle medbringer mad, som stilles på et fælles tag-selv-bord.

Der afholdes generalforsamling, uddeles stjerner og der vil informeres om spejderlejr mm. Vi afslutter med kage og kaffe/the/saft.

Dagsorden;

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Godkendelse af revideret årsregnskab

 6. Valg af repræsentanter for medlemmer jf. §4 og eventuelle andre interesserede til gruppebestyrelsen.

-          Kurt Jensen er på valg og modtager ikke genvalg.

-          Brian Ploug er på valg og modtager genvalg.

 7. Indkomne forslag

 8. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode

                             Korpsets strategi 20-24

                             Herunder information om loppekørsel, hytteprojekt, spejderlejr

                             Ris, ros, ideer og ønsker til pigespejderarbejdet i Holstebro gruppe

9. Valg af revisor

10. Evt.

 

 

Vi glæder os til at være sammen med jer alle!

 

På gruppebestyrelsens vegne

Hvor

Nørrelandskirken
Døesvej 1
Multirummet
7500 Holstebro

Hvornår

Fra 22-06-2022 17:00
Til 22-06-2022 19:00

Arrangør

Holstebro
21688236
97427404
gsp@webspeed.dk