Tilmeldingsbetingelser for MUS-lejr 2022

Køb af kurser og arrangementer på medlem.pigespejder.dk er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a." 

For kurser, ture og arrangementer som udbydes af De grønne pigespejdere eller af lokale grupper og regioner gælder følgende afbudsbetingelser: 

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus eller i et arrangement, skal du frem til tilmeldingsfristen meddele dette hurtigst muligt til kursus@korpskontoret.dk. Efter denne dato, skal det meddeles til kursuslederen eller den ansvarlige for arrangementet.

  • Frem til tilmeldingsfristen kan afbud ske vederlagsfrit. 
  • Fra tilmeldingsfristen og frem til 14 dage før kursusstart betales 50 % af kursusafgiften ved afbud.
  • Sker afbuddet senere end 14 dage før kursusstart betales hele kursusafgiften 
  • Hvis Korpskontoret kan tilbyde din plads til en deltager fra ventelisten (hvis der findes en), sker afbuddet vederlagsfrit (uanset tidspunkt for afbud) 
Der dispenseres ikke fra afbudsreglerne grundet sygdom, skader, personlige årsager eller lignende. Alle afbud behandles ens.